Pro děti je práce s MagicBoxem nejen zábavou, při které se mnoho naučí, ale především je taková práce velkým přínosem. Odborné vedení edukace, reedukace či terapie podporuje cílené vytváření, rozvíjení a upevňování nervových spojení v mozku, spolupráci smyslových orgánů a tím i přirozený rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace pozornosti a správného rozhodování, vzájemné spolupráce a tolerance, naslouchání, zrakového vnímání a rozlišování, prohlubování sociálních a komunikačních dovedností, koordinační schopnosti s podporou hrubé a jemné motoriky. Plnění zadaných instrukcí se stává efektivním, dítě je schopno plnit úkoly uvědoměle a tím postupně využívat celý svůj intelektový potenciál a dále jej rozvíjet. MagicBox je diky svému multifunkčnímu využití vhodný i pro děti s poruchami učení a klienty se zdravotním postižením.
MagicBox svým originálním pojetím a maximální využitelností v jednotlivých zařízeních činnost obohacuje a podporuje komplexní rozvoj uživatele.

Asociace soukromých speciálních pedagogů vyslovila v roce 2014 výrobci MagicBoxu, Projektmedia, s.r.o., Praha 10, podporu pro prezentace na mezinárodních veletrzích a výstavách.

„MagicBox má jednoznačně pro české i zahraniční školství, speciální školství, zdravotnictví, a nejen tam, nezastupitelný význam." Mgr. et Bc. Blanka Ptáčková, Učitelka ZŠ Veronské náměstí, Praha 10, Speciální pedagog v oblasti poradenství, výchovy a vzdělávání, speciálního vzdělávání a terapie, Členka Asociace soukromých poradenských pracovníků 

magbax děti

Jak šel čas s MagicBoxem

2004
Založení firmy Projektmedia
2012
První myšlenky o MagicBoxu
2013
První vyrobený MagicBox
2014
První MagicBox
v lázních
2014
Certifikát Český výrobek
2014
První zahraniční výstava
2014
První MagicBox
ve světě
2017
Nový model MagicBoxu

Kontaktní informace

PROJEKTMEDIA s.r.o.

U břehu 19/817

Praha 10 - Hostivař

102 00

 

Tel.: +420 274 021 811

Fax.: +420 274 021 812

E-mail: info@magbox.cz

 

Pravidla využívání cookies
Ochrana osobních údajů a jejich zpracování.

© 2010 - 2024 PROJEKTMEDIA s.r.o.